En aquest apartat ensenyarem com minar els nostres CROAT des de Linux. Utilitzarem un Ubuntu 16.04. Revisarem diferents maneres de fer-ho, ja sigui amb CROATCore directament o amb altres aplicacions.

Mineria CROAT amb CROATCore (Linux – Ubuntu 16.04)

Si tenim CROATCore obert i el nostre moneder (wallet) també obert ens podem dirigir a l’apartat (Mineria) de l’aplicació. CROATCore permet executar la mineria en 2 formats (Mineria Solo) o (Mineria Pool)

  • Mineria solo: Amb aquest format minarem en “solitari”, es pot especificar el nombre de subprocesos o fils a utilitzar en el procés de mineria de moneda. Això es refereix a quants processos simultanis es poden executar al mateix temps. La capacitat d’executar més d’un fil alhora depèn de la capacitat del seu ordinador (potència de processament). Per exemple, un equip que utilitzi un processador Intel Core i5 (o similar), hauria de ser capaç de manejar 4 fils simultanis sense problemes. Com més gran sigui el nombre de fils, més eficient serà el procés de mineria i millors seran els beneficis. Si té dubtes sobre quants fils pot executar simultàniament el seu ordinador, consideri la possibilitat d’obtenir assessorament professional. A més, tingui en compte que un processador que funciona permanentment minant necessita un refredament adequat, així que tracti de mantenir-ho el més fresc possible. Si s’escalfa massa, redueixi el nombre de fils o millori el sistema de refredament.El següent pas és pressionar el botó Iniciar Mineria. Hauria d’aparèixer un missatge de confirmació en el camp d’informació principal i veurà aparèixer progressivament línies de codi de output de mineria.Els seus ingressos apareixeran com a transaccions entrants en el seu moneder. Pot trobar-las en la pestanya Transaccions. A més, en la pestanya Inici, pot actualitzar el saldo actual del seu moneder.
  • Mineria Pool: Amb aquest sistema minarem contra un “grup de mineria”. Cal tenir la direcció del grup, el port, seleccionar si volem minar amb CPU o GPU i també la “Capacitat”. Un cop engeguem amb el botó “Començar mineria” sortirà un missatge.

La mineria és un procés que pren temps i es fa cada vegada més difícil a mesura que passa el temps i s’afegeixen nous blocs a la cadena de blocs (blockchain), així com a més i més usuaris a la xarxa CROAT. És una espècie de competència. D’una banda, al principi, amb pocs usuaris, pot ser molt fàcil obtenir grans quantitats molt ràpidament. Aquestes quantitats disminuiran en el temps. D’altra banda, com més miners hi ha, més gran i fort és el sistema CROAT, la qual cosa condueix a un major valor de la moneda.

A més, per augmentar la seva competitivitat, ha de tractar de mantenir el seu miner funcionant en tots els moments possibles.

A continuació deixem un video on s’ensenya el procés de mineria amb CROATCore i també amb el programa “xmr-stak-cpu”.

Mineria CROAT amb Ubuntu versió servidor

Per minar CROAT des d’un Ubuntu Server podem utilitzar (xmr-stak-cpu).

XMR-Stak-CPU. Aquesta aplicació suporta només mineria amb CPU. El primer cop que l’executem cal copiar els valors detectats dins l’arxiu “config”, podeu revisar el video a continuació per veure exactament el procés amb més claredat.