Mineria Web amb CROAT WebMiner

Un dels serveis que hem habilitat és el de la mineria web. Que consisteix a minar una criptomoneda amb una part de la potència del teu ordinador. Al mateix temps que visites una pàgina web, com que tot el programari ja hi està contingut, fa que el teu ordinador processi els càlculs matemàtics necessaris pel criptominat sense haver d’instal·lar res.

Tot i que ja hi ha serveis d’aquesta mena a la xarxa, en alguns casos fins i tot sense que l’usuari ho sàpiga, des de la comunitat CROAT hem volgut donar-li un format que en molts casos pot ser útil. Us l'expliquem:

  • La idea principal és que l'eina sigui utilitzada com a mitja de donació.
  • Que en sigui presentada a l’usuari, abans de que s’executi de fons, mitjançant una finestra emergent “semblant a la que et surt ja quan et demanen el consentiment per l'ús de cookies”.
  • Que l'usuari sigui informat de la finalitat de l'eina, pugui donar-ne el consentiment i la pugui aturar/engegar a voluntat.

Posem per cas una entitat sense ànim de lucre, com podria ser una associació d’ajuda a persones amb discapacitats. El visitant, com a usuari del servei, de la informació, de les gestions que pugui realitzar a la web o simplement pel fet de col·laborar d’alguna manera, segurament acceptaria el missatge d’execució de l’eina (el webminer o miner web). Donat que no implicaria un “esforç” personal i sabent que durant l’estona que estigui navegant contribuiria a realitzar aquests càlculs que serveixen per minar la criptomoneda CROAT, en favor de l'entitat a la que s'adreça.

La base principal que fa servir el miner web és d’un projecte anomenat (Crypto-Webminer). Aquest codi, cedeix al seu propi projecte un 1% de tots els Hashes generats; per així ajudar al seu propi desenvolupament i manteniment.