Agenda.

Una de les finalitats del projecte CROAT Community és donar a conèixer la moneda digital CROAT Coin i per això farem de forma regular; xerrades, actes, esdeveniments i formació.

A continuació trobaràs al calendari les activitats programades, tant les gratuïtes com les de pagament.