Recursos gràfics.

El logotip CROAT.COMMUNITY simbolitza la unió de la moneda digital, anomenada CROAT (representada per una gran creu blava i inspirada en el revers de la moneda de plata creada al segle XIII i que va ser una de les monedes catalanes de més llarga durada i penetració), i la unió dels diferents perfils de persones que formen la comunitat, representats en quatre grans grups, cadascun d'un color diferent però, al mateix temps, formen part d'una mateixa gamma de colors.

A continuació posem a disposició tots els formats oficials tant del logotip com de l'isotip CROAT.COMMUNITY per a la seva aplicació, tant digital com imprès.

CROAT Community
CROAT Community
CROAT Community
CROAT Community
CROAT Community
CROAT Community
CROAT Coin
CROAT Coin