CROAT Desktop Wallet - Aspectes Generals

PER INTENTAR FER-HO FÀCIL MIRAREM DE FER ELS PASSOS QUE FARIEM SI FOSSIM NOUS USUARIS. COMENÇAREM REVISANT ELS ASPECTES GENERALS DEL CROAT Desktop Wallet, PRINCIPAL ÈINA PER TREBALLAR AMB CROATS, PER POSTERIORMENT FER UN CAS PRÀCTIC D'INSTALACIÓ I US DEL MONEDER

CROAT Desktop Wallet és un moneder i programa de mineria que al mateix temps pot actuar com a node hi ha estat desenvolupat per l'equip de CROAT.community, el podeu descarregar des de l'apartat Moneders

El moneder realitza un seguiment de tots els Croats que hem enviat i rebut i ens permet gastar els Croats amb comoditat. CROAT Desktop Wallet també serveix per la minería de la moneda, un procés mitjançant el qual la informació sobre una transacció distribuïda dins la xarxa Croat és validada i afegida dins la Blockchain (Cadena de blocs).  Els miners són recompensats per totes les transaccions que processen. A part hi ha tarifes associades a totes les transaccions que validen i s'inclouen en un bloc.

A l'obrir el moneder, aquest es comença a sincronitzar amb la xarxa. Aquest procés pot trigar una mica de temps segons la velocitat de la seva connexió a Internet. Una vegada completat aquest pas, el moneder estarà disponible per al seu ús.

A continuació presentem els diferents apartats, més endavant ja us demanarem quina versió de sistema operatiu teniu i ajudarem a tenir el programa operatiu. Ara també comentarem alguna funció per sobre com la “copia de seguretat“. Tenim més endavant en aquesta guia una part destinada a aspectes més avançats aprofundirem més aquest temes.

TAULA DE CONTINGUTS

rev.22/04/2020

VISTA GENERAL

La vista general ens proporciona un resum ràpid del total de CROATS que tenim, tan els disponibles per gastar com els bloquejats. A part tenim opcions de mineria amb les estadistiques i una llista de transaccions recents.

A la part inferior tenim les notificacions CROAT.community, això consulta automàticament a la web de CROAT.community les novetats i avisos importants per els usuaris que utilitzem CROAT.

ENVIAR

L'enviament de Croats és molt senzill. No importa si estem enviant aquestes monedes a un amic, una casa d'intercanvi o a un negoci, l'única cosa que necessitem és l'adreça de recepció (coneguda com una adreça de dipòsit en els intercanvis o direcció wallet).

 • PAGAR A: Introduïm l'adreça CROAT del nostre amic/intercanvi o negoci. (Aquestes adreces també s'emmagatzemaran en els contactes del moneder i les podem etiquetar com desitgem).
 • AFEGIR DES DE CONTACTES: Podem utilitzar una adreça que tinguem guardada.
 • AFEGIR AMB URL DE SOL·LICITUD: Podem utilitzar una URL de sol·licitud de pagament generada per algú des de l'apartat REBRE.
 • QUANTITAT: El total de CROATS que volem enviar. Hem d'anar amb compte amb els decimals.
 • ETIQUETA: Això ens facilita recordar a qui pertanyen les adreces, per la qual cosa si enviem a un negoci com per exemple (La Botiga d'en Josep), podem escriure aquest nom com a etiqueta. Això és especialment útil per fer transaccions freqüents amb la mateixa persona/adreça.
 • AFEGIR BENEFICIARI: Dins cada enviament de CROATS podem afegir diferents transaccions per a diferents destinataris.
 • PRIORITAT (TARIFA): En cas de congestió de la xarxa, les transaccions que paguin una tarifa mes alta tindran prioritat, aquí podem escollir la prioritat, es pot deixar per defecte a Normal
 • NIVELL D'ANOMINAT: CROAT per si sol és una criptomoneda anònima, no pots seguir els moviments d'un wallet si no en tens les claus, de totes maneres es pot augmentar l'anominat. Aquest valor representa el nombre de signatures adicional “a part de la teva” que ha de tenir una transacció per ser acceptada a la xarxa, per resumir, un valor alt dificulta el seguiment d’una transacció concreta. Es pot deixar per defecte a 2 aquest valor.
 • ID DE PAGAMENT: Aquest valor és utilitzat sobretot en les cases de canvi per enviar CROATS i fer un seguiment ràpid de la trasacció, així com des de la cadena de blocs no es pot seguir un moneder si que es pot seguir un (Id de pagament o Payment ID).

Hem de tenir en compte que per poder enviar Croats en un moment donat, necessitem estar sincronitzats amb la xarxa Croat. Després d'enviar Croats, podrem trobar la confirmació en la pestanya de HISTORIAL.

REBRE

A part d'enviar CROATS també podem generar sol·licituds per rebre, això facilita a una altre persona que tingui croats fer un pagament.

 • QUANTITAT: El total de CROATS que volem que ens paguin. Hem d'anar amb compte amb els decimals.
 • ID DE PAGAMENT: Aquest valor és utilitzat sobretot en les cases de canvi per enviar CROATS i fer un seguiment ràpid de la trasacció, així com des de la cadena de blocs no es pot seguir un moneder si que es pot seguir un (Id de pagament o Payment ID).
 • SOL·LICITUD DE PAGAMENT: Segons el moneder que utilitzi la persona que ens ha de pagar, Desktop o Light, li hem d'enviar el codi de sol·licitud o el codi QR

EXPLORADOR

Aquí tenim un apartat que ens permet explorar blocs en cas d'utilitzar un node local. Per defecte CROAT Desktop Wallet utilitza la xarxa de nodes CROAT.community i pots utilitzar l'explorador web des de https://explorer.croat.community

HISTORIAL

Aquesta pestanya mostra una llista de totes les transaccions que s’han produït en el moneder que tenim actualment obert. Amb l'opció (Mostrar filtres) Podem ordenar la taula per data, hora i altres criteris i, si és necessari, també podem exportar i guardar totes les dades en format CSV, compatible amb qualsevol programa de gestió de dades.

CONTACTES

Aquest apartat ens permet veure, editar o esborrar les adreces guardades de transaccions anteriors, així com afegir noves adreces.

MINERIA

L'objectiu primari de la mineria és permetre que els nodes de la xarxa Croat aconsegueixin un consens segur i inviolable en la validació de transaccions. La mineria és també el mecanisme utilitzat per introduir nous Croats dins el sistema. Als miners se'ls paguen honoraris de transacció per qualsevol transacció que processin, així com un “subsidi” de monedes recentment creades, proporcional a la seva contribució a la xarxa (com més actius, major és la recompensa). Aprofundirem mes endavant aquest apartat.

Fins aquí hem fet tingut una visió general del moneder CROAT Desktop Wallet, desenvolupat per l'equip de CROAT.community. Pots continuar amb un dels següents punts:

CROAT Desktop Wallet macOS

Ensenyarem com instal·lar la versió del CROAT Desktop Wallet en un sistema macOS , crear un moneder i realitzar una còpia de seguretat... continuar