En aquest apartat ensenyarem com minar els nostres CROAT tot llogant poder de computació al núvol. Utilitzarem el servei de Nicehash per llogar mineria sobre CryptoNight, l’algoritme que utilitza el CROAT

Molts cops ens trobem que no tenim un ordinador o equip de mineria per poder minar, una opció és llogar l’esforç (poder de computació) d’un equip i que mini cap al nostre compte. En aquest punt farem la prova de llogar 1 MH/s a la xarxa de NiceHash per minar els nostres CROATS.

Podeu trobar més informació en els següents enllaços:

Web oficial: https://www.nicehash.com/
Ajuda (Anglès): https://www.nicehash.com/help

REGISTRE

El primer que hem de fer és crear un usuari, entrem a https://www.nicehash.com i fem clic sobre (Register)

Ens demanen un correu i una contrasenya. A part hem d’acceptar la política de privacitat i resoldre un Captcha.

Un cop fet tindrem un correu electrònic amb un enllaç per activar el nostre compte

INICIAR SESSIÓ

Entrem a https://www.nicehash.com i fem clic sobre (Login)

Utilitzem les nostres credencials per entrar

Un cop fet estarem a la pantalla principal (Dashboard)

DIPOSITAR BITCOINS

Per tal de poder llogar servei de minat necessitem Bitcoins. Tindrem de fer un diposit d’una quantitat mínima de 0,005BTC. Això ho podem fer des de l’apartat (Wallet), un cop dins fem clic a (Deposit)

Apareixerà una direcció Bitcoin (BTC) per fer un ingrés.

Un cop fet, ens situarem a la pestanya (Deposits) i esperarem que la transacció estigui confirmada, hem de revisar l’apartat (Status). Aquest procés pot trigar 1 hora.

Un cop confirmada ja podem continuar

ELS MEUS GRUPS DE MINERIA (POOLS)

En aquest punt hem de configurar els grups de mineria on enviarem el poder de minat, en podem tenir diferents de configurats i en cada moment triar el que mes ens agradi.

De la mateixa manera que configurem un programa de mineria d’escriptori (com XMRStak, Claymore,…). Aquí també hem de definir uns paràmetres concrets. Entrem a l’apartat (For buyers / My pools) i farem clic a (+ Add new pool)

Els bàsics poden ser:

 • CUSTOM POOL NAME: aquí posarem el nom del grup de mineria per poder-ho identificar, pot ser un nom qualsevol.
 • ALGORITHM: en el cas del CROAT hem de seleccionar (CryptoNight)
 • USERNAME: aquí posarem la direcció del nostre moneder
 • PASSWORD: en principi podem deixar una (x)

A part tenim 2 paràmetres mes que hem de tenir en compte

 • STRATUM HOSTNAME OR IP: Aquí hem de posar l’adreça del grup de mineria, dins cada grup hem de buscar aquest valor
 • PORT: Hem de seleccionar un port amb una dificultat inicial força alta, en aquest cas superior a 800000. Dins el grup de mineria hem de revisar si ja està previst un port per aquesta finalitat.

Un cop fet això podem fer un test per validar totes les opcions.

Farem clic a (Test pool) i després a (Verify pool). Novament també tindrem de verificar que no som un robot tot resolent un (Captcha).

El resultat ha de ser positiu per poder continuar.

Un cop fet ja podrem guardar fent clic a (Update pool)

MINERIA AMB NICEHASH (Marketplace)

Si ja tenim saldo i un grup com a mínim de mineria per poder minar ens podem dirigir a l’apartat (For buyers / Marketplace)

El primer que hem de fer és seleccionar l’algoritme, en el nostre cas (CryptoNight)

Ara, segons la ubicació geogràfica del grup de mineria que hem configurat, tindrem de mirar la columna esquerra, per (EU), o dreta, per (USA).

Comencem una nova ordre (Standard)

Tornem a tenir diferents paràmetres:

 • POOL: Seleccionem el grup de mineria que hem configurat
 • PRICE: Aquí hem de posar un preu de mercat atractiu, a mesura que anem treballant amb Nicehash podrem treure les nostres conclusions. Per fer l’exemple hem triat un preu de (0,005 BTC/MH/day),
 • LIMIT: És el limit de poder de computació, en MH/s, que volem llogar. En el nostre cas hem seleccionat (1 MH/s)
 • AMOUNT: El que volem gastar, el mínim és (0,005)

En aquest punt només falta acceptar els (Terms and conditions) i fer clic a (Place order). Ens adonem que aproximadament, per els valors que hem seleccionat, tindrem aquesta ordre activa 1 dia.

En un primer moment l’ordre es queda pensant al final de la pagina. Ja observem que la podem editar o cancel·lar si fa falta.

Mica en mica aniran entrant miners que han acceptat les condicions (Preu) que hem ofert, cal esperar una mica mes encara per poder arribar al nostre objectiu.

Dins el pool ja podem veure els primers resultats, això ja funciona. Esperem una mica més però…

Ara si, ja tenim (1 MH/s).

Ara ja només cal deixar l’ordre activa fins que finalitzi.

DUBTES

Aprofitem per comentar 2 temes que poden sortir com a dubtes:

 1. El pool no mostre el mateix (hashrate) que nicehash: Això és un tema molt comú, hem de saber que el pool fa una mitjana de les accions presentades els últims 10 minuts, no del poder constant en cada moment, per tant pot ser que si per exemple hem contractat (2 MH/s) dins el pool tot plegat ens mostri (1,6 MH/s) o (2,5 MH/s)
 2. Nicehash retorna errors vermells (delta): Això pot venir donat per la diferencia de dificultat que ens dona el pool i la potencia que tenim contractada, una possible prova que podem fer és anar pujant gradualment la potencia, no fer-ho de cop.