A continuació detallem un seguit de passos per tenir el CROATCore com a NODE dins la xarxa, no és necessari ser un usuari expert per acconseguir-ho però si que en algun punt sigui interessant poder tenir uns coneixaments bàsics de Linux… Comencem?

Primer de tot cal saber que un node, ha de ser un equip que estigui operatiu les 24 hores del dia, per tant “tot i que fem servir una màquina virtual en un pc per ensenyar com s’instal·la”, recomenem llogar un servidor al “núvol”.

Utilizarem un Sistema Operatiu Ubuntu 16.04 server, la imatge en concret que utilitzem en aquest cas és (ubuntu-16.04.3-server-amd64). El nostre usuari es diu (administrador), utilitzeu el vostre usuari o (root) en el seu lloc segons la ruta que us mostrem…

ENTREM AL SERVER

Si ens validem amb el nostre usuari podem revisar el directori d’inici que serà (/home/usuari/), només començar estarà buit.

administrador@ubuntuserver01:~$ cd /home/administrador/
administrador@ubuntuserver01:~$ ls
administrador@ubuntuserver01:~$

DESCARREGAR I SINCRONITZAR CROATCORE

Descarreguem el CROATCore, versió Linux, de la web http://croat.cat/#downloads, i el deixem dins una carpeta “croatcore

mkdir croatcore; cd croatcore; wget http://croat.cat/apps/CroatCore_v1_10_ubuntu_16.04.tar.gz 

Descomprimim l’arxiu “CroatCore_v1_10_ubuntu_16.04.tar.gz” descarregat i l’esborrem

tar -zxvf CroatCore_v1_10_ubuntu_16.04.tar.gz

rm CroatCore_v1_10_ubuntu_16.04.tar.gz 

Sincronitzem des de consola el “croatd” amb la cadena de blocs “blockchain“, mes endavant executarem el mateix procés de fons

./croatd --config-file configs/croat.conf

El procés pot trigar una estona (4 hores en el nostre cas…), hem d’esperar un missatge que diu “SYNCHRONIZED OK“.

A continuació detallem 3 punts importants

  1. Port P2P del programa: 46347
  2. Port RPC del programa: 46348
  3. Estat de la sincronizació amb la cadena de blocks

Finalment veiem el missatge per consola “SYNCHRONIZED OK“, això vol dir que ja tenim la cadena de blocs sincronitzada.

Ara hem de sortir per poder executar el “croatd” com un procés de fons, per sortir escrivim “exit

Executem la següent instrucció

nohup /home/administrador/croatcore/croatd --config-file /home/administrador/croatcore/configs/croat.conf --log-file /home/administrador/croatcore/croatd.log > /dev/null 2>&1 &

Ara ja tindrem el procés del “croatd” corrent de fons, en aquest punt podem practicar diferents coses

a) Mirar el log

Per mirar el log podem utilitzar la següent instrucció

tail -f croatd.log

Per finalitzar cal premer “Ctrl+C

b) Finalitzar el procés “croatd”

Primer hem de saber l’id de procés

ps -ef | grep croatd

Ara el podem finalitzar amb un “kill id“, en el nostre cas és 1256

kill 1256

Per continuar hem de tenir el “croatd” corrent de fons, el deixem engegat i continuem

nohup /home/administrador/croatcore/croatd --config-file /home/administrador/croatcore/configs/croat.conf --log-file /home/administrador/croatcore/croatd.log > /dev/null 2>&1 &

TEST PORT P2P 46347

Hem d’assegurar-nos que les comunicacions. Podem revisar l’estat del servidor per saber si està escoltant peticions al port (46347) i des de quines IPs ho fa.

netstat -ntlp

En un segon punt podem accedir a (https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/) i testejar els ports de la nostre IP

AFEGIR NODE (seed-node)

Si tot ha anat bé el servidor ja es publicarà automàticament gràcies a altres nodes P2P que hi ha a la xarxa, de totes maneres pots fer public el teu node a les xarxes socials o afegir-lo a l’arxiu “croat.conf”