Un dels punts mes esperats per la comunitat CROAT han set les aplicacions per a dispositius mòbils.

A continuació revisarem el funcionament de l’aplicació CROATCore Light per a dispositius Android

Abans de començar, si us plau tingueu en compte algunes diferències amb l’aplicació de desktop

CROATCore Desktop CROATCore Light per a dispositius mòbils
Moneder “complet” Moneder “lleuger”
Permet fer mineria de Croat No permet mineria (realment no val la pena, degut a la baixa capacitat de càlcul del processador d’un telèfon mòbil)
Moneder protegit per 2 claus privades (més segur) Moneder protegir per una clau privada (una mica menys segur)
En aquest moneder és on hauríeu de guardar la major part dels vostres Croats. Penseu-hi com si fos el vostre compte
bancari.
En aquest moneder és on hauríeu de guardar els vostres Croats “per gastar”. Penseu-hi com si fos la vostra cartera física.
  • Feu les transferències que necessiteu entre aquests dos moneders, quan ho necessiteu.
  • Es tracta de dos tipus diferents de moneders.
  • No podeu importar un moneder lleuger en l’app de desktop i tampoc un moneder de desktop en un telèfon mòbil.
  • Quan utilitzeu aquesta app per primera vegada, hauríeu de crear un nou moneder (o importar un ja existent des d’un altre telèfon mòbil per exemple)
  • IMPORTANT: SEMPRE EXPORTAR LES CLAUS I GUARDAR-LES EN UN LLOC SEGUR JUST DESPRÈS DE CREAR UN NOU MONEDER! AIXÒ US PERMETRÀ RECUPERAR-LO SI EL PERDEU. No hi ha cap manera de recuperar un moneder perdut sense les claus.

Després d’obrir CROATCore per primera vegada, haurà de crear un PIN de 4 dígits que protegeix el seu moneder de accessos no autoritzats a la aplicació del seu telèfon. Entri el PIN dues vegades i premi Crear.

Si us plau, asseguri’s de tenir una còpia del seu PIN en un lloc segur, ja que no hi ha cap manera de recuperar-lo una vegada creat el seu compte. L’única manera de recuperar l’accés al seu moneder és tornant a instal·lar l’aplicació, seleccionant un nou PIN i important el moneder prèviament exportat.

PANTALLA D’INICI

Pot crear un nou moneder mitjançant el botó “NOU MONEDER” o importar un moneder ja existent utilitzant una CLAU PRIVADA DE DESPESA. Cada vegada que crea un nou moneder, asseguri’s de copiar la seva CLAU PRIVADA DE DESPESA en un lloc segur.
Aquesta clau li ajudarà a recuperar el seu moneder en cas que ho necessiti.
IMPORTANT: Un moneder creat amb aquesta aplicació només es pot recuperar en un dispositiu mòbil i/o amb CROATCore Lite (la versió lleugera de l’aplicació per ordinador CROATCore).
Per poder copiar l’adreça del seu moneder, utilitzi el botó de COPIAR situat al cantó superior dret de la pantalla.
Per copiar la CLAU PRIVADA DE DESPESA, seleccioni l’enllaç de “veure clau privada” situat just sota de l’adreça del seu moneder i després seleccioni “COPIAR AL PORTAPAPERS”. En aquest moment, la seva CLAU PRIVADA DE DESPESA és al seu portapapers i la pot enganxar on ho consideri convenient.
La pantalla d’inici conté dos botons de “REFRESCAR“: un botó d’actualitzar el saldo i un altre de pagaments recents. El botó de “REFRESCAR” el saldo es pot utilitzar per conèixer el saldo més recent del seu moneder; el de “REFRESCAR” els pagaments recents és útil per veure un llistat dels últims pagaments fets des de l’aplicació.
Només es poden veure els últims 5 pagaments.

PANTALLA D’ENVIAR CROAT

Pot començar a enviar CROATs omplint l’adreça de moneder del recipient en el camp de “PAGAR A“. Pot enganxar-la des del portapapers utilitzant el botó d’enganxar o també escanejant un codi QR (si disponible) amb el botó de càmera .
També pot fer un pagament ràpid a una adreça prèviament guardada utilitzant la pestanya “ADRECES GUARDADES“. Això emplenarà automàticament el camp de PAGAR A amb l’adreça guardada.
Empleni el camp de “IMPORT A PAGAR” amb la quantitat desitjada, seleccioni una COMISSIÓ (mín. 0.01 CROAT). La comissió influeix en la velocitat de processament d’una transacció (una comissió més alta escurça el temps de processament).
Per acabar el pagament, després d’emplenar tots els camps necessaris, seleccioni ENVIAR.

PANTALLA DE SOL·LICITUD

Aquesta pantalla li permet generar i guardar sol·licituds de pagament en forma de codi QR. Aquesta pantalla és molt útil per als  comerços, ja que poden guardar productes / preus i tenir-los a mà en cas d’una venda.
Pot començar a generar sol·licituds completant l’import al camp “IMPORT SOL·LICITAT“.
Per guardar la seva sol·licitud, introdueixi un nom omplint el camp “ETIQUETA” i premeu el botó “GUARDAR“.
Feu servir les seves sol·licituds guardades utilitzant la pestanya “SOL·LICITUDS GUARDADES“. Això completarà automàticament el camp “IMPORT SOL·LICITAT” amb l’import desat.
També pot eliminar les seves sol·licituds guardades utilitzant la pestanya “SOL·LICITUDS GUARDADES” i després el botó Esborrar, seleccioneu les sol·licituds que vol esborrar de la llista i premeu el botó Esborrar novament. Recordeu que les sol·licituds eliminades no es poden recuperar.

PANTALLA DE CONTACTES

Aquesta pantalla permet a l’usuari gestionar els seus contactes, també coneguts com a “adreces guardades”.
Per afegir un contacte nou, premeu el botó . Ompleu la pestanya “ADREÇA” escrivint, enganxant o utilitzant el botó de la camera , introduïu una”ETIQUETA” i premeu el botó “DESAR / GUARDAR“.
Per eliminar un o més contactes, premeu el botó Esborrar , seleccioneu els contactes desitjats de la llista i premeu el botó Esborrar de nou. Tingueu en compte que els contactes eliminats no es poden recuperar.
Per editar els contactes, premeu “Editar“. Després de finalitzar l’edició premeu el botó “ACTUALITZAR” per desar.

PANTALLA DE CONFIGURACIÓ

Des d’aquesta pantalla, pot importar un moneder existent utilitzant la seva CLAU PRIVADA DE DESPESA guardada.Per importar el seu moneder, pot enganxar la clau des del portapapers tocant l’icona d’enganxar i després pressionar el botóIMPORTAR MONEDER. Recordeu que qualsevol moneder carregat prèviament es tancarà i només es podrà carregar novament mitjançant una operació d’Importar moneder.