En aquest apartat repassarem alguns del problemes que poden sortir a l’utilitzar CROATCore i possibles solucions.

ERROR A L’OBRIR EL MONEDER (Windows): CONTRASENYA INCORRECTE

En alguns casos ha passat que tenim problemes a l’obrir el nostre moneder ja que ens diu que la contrasenya es incorrecte tot i posar la contrasenya correctament.

Tanquem el CROATCore i podem revisar abans de res la carpeta on tenim el nostre moneder, sempre hem de tenir 2 arxius:

  • moneder1.wallet: aquí hi ha l’historic de transaccions del nostre moneder, realment totes estan guardades a la blockchain però el nostre wallet guarda també les transaccions per no tenir d’escanejar cada cop la blockchain
  • moneder1.wallet.address: aquí tenim la nostre direcció CROAT. Podem intentar obrir amb el bloc de notes aquest arxiu i tindrem la nostre direcció del moneder. Aquest arxiu ocupa 1KB aproximadament.

Si l’arxiu (moneder1.wallet) ocupa 0KB i a part tenim un arxiu (moneder1.wallet.tmp.2ffec) o similar, vol dir que tenim un problema. Cal eliminar l’arxiu (moneder1.wallet) que ocupa 0KB i renombrar l’arxiu (moneder1.wallet.tmp.2ffec) a (moneder1.wallet).

Finalment podem obrir el CROATCore un altre cop i mirar d’obrir el moneder