CROATCore – Aspectes Generals

PER INTENTAR FER-HO FÀCIL MIRAREM DE FER ELS PASSOS QUE FARIEM SI FOSSIM NOUS USUARIS. COMENÇAREM REVISANT ELS ASPECTES GENERALS DEL CROATCORE, PRINCIPAL ÈINA PER TREBALLAR AMB CROAT.

CROATCore és un moneder i programa de mineria al mateix temps desenvolupat per l’equip de croat.cat.

El moneder realitza un seguiment de tots els Croats que hem enviat i rebut i ens permet gastar els Croats amb comoditat. CROATCore també serveix per la minería de la moneda, un procés mitjançant el qual la informació sobre una transacció distribuïda dins la xarxa Croat és validada i afegida dins la Blockchain (Cadena de blocs).  Els miners són recompensats per totes les transaccions que processen. A part hi ha tarifes associades a totes les transaccions que validen i s’inclouen en un bloc.

A l’obrir el moneder, aquest es comença a sincronitzar amb la xarxa. Aquest procés pot trigar una mica de temps segons la velocitat de la seva connexió a Internet. Una vegada completat aquest pas, el moneder estarà disponible per al seu ús.

A continuació presentem els diferents apartats, més endavant ja us demanarem quina versió de sistema operatiu teniu i ajudarem a tenir el programa operatiu. Ara també comentarem alguna funció per sobre com la “copia de seguretat“. Tenim més endavant en aquesta guia la segona part dels aspectes generals on aprofundirem més aquest temes.

PESTANYA INICI

La pestanya d’Inici proporciona un resum ràpid del total dels seus CROATS (disponibles per gastar i bloquejats), l’estat de mineria i una llista de transaccions recents.

PESTANYA MONEDER

La pestanya Moneder ens permet crear un moneder, obrir un moneder ja existent o reiniciar el moneder. També serveix per veure els seus últims moneders oberts i seleccionar un dels de la llista.

Quan es crea un nou moneder, es requereix una contrasenya. Aquesta contrasenya protegirà el nostre moneder de ser obert per tercers.

No hi ha possibilitat de restablir la contrasenya, en cas que se li oblidi o la perdi. També tingui en compte que totes les transaccions són irreversibles per disseny. Si accidentalment envia fons a l’adreça incorrecta, haurà de demanar al destinatari que els hi retorni, sense cap garantia. Els desenvolupadors no poden revertir les transaccions.

El nostre moneder es guarda enterament en l’emmagatzematge local del nostre ordinador. Això significa que si eliminem el nostre emmagatzematge local, perdrem el moneder i no podrem recuperar-lo. És recomanable fer quantes còpies de seguretat considerem necessàries.

PESTANYA ENVIAR CROATS

L’enviament de Croats és molt senzill. No importa si estem enviant aquestes monedes a un amic, una casa d’intercanvi o a un negoci, l’única cosa que necessitem és l’adreça de recepció (coneguda com una adreça de dipòsit en els intercanvis).

  • Pagament: Introduïm l’adreça CROAT del nostre amic/intercanvi o negoci. (Aquestes adreces també s’emmagatzemaran en els contactes de l’aplicació i les podem etiquetar com desitgem).
  • Import: Quant volem enviar. Hem d’anar amb compte amb els decimals.
  • Etiqueta: Això ens facilita recordar a qui pertanyen les adreces, per la qual cosa si enviem a un negoci com per exemple (La Botiga d’en Josep), podem escriure aquest nom com a etiqueta. Això és especialment útil per a transaccions freqüents amb la mateixa persona/adreça.

Hem de tenir en compte que per poder enviar Croats en un moment donat, necessitem estar sincronitzats amb la xarxa Croat. El programa es desbloquejarà una vegada la versió local de la cadena de blocs estigui al dia. Després d’enviar Croats, podrem trobar la confirmació en la pestanya de transaccions recents, quan aquesta s’hagi confirmat.

PESTANYA TRANSACCIONS

Aquesta pestanya mostra una llista de totes les transaccions que s’han produït en la cartera actualment oberta. Podem ordenar la taula per data, hora i altres criteris i, si és necessari, també podem exportar i guardar totes les dades en format CSV, compatible amb qualsevol programa de gestió de bases de dades.

PESTANYA CONTACTES

La pestanya Contactes ens permet veure, editar o esborrar les adreces guardades de transaccions anteriors, així com afegir noves adreces per a consultes futures.

PESTANYA MINERIA

L’objectiu primari de la mineria és permetre que els nodes de la xarxa Croat aconsegueixin un consens segur i inviolable en la validació de transaccions. La mineria és també el mecanisme utilitzat per introduir nous Croats dins el sistema. Als miners se’ls paguen honoraris de transacció per qualsevol transacció que processin, així com un “subsidi” de monedes recentment creades, proporcional a la seva contribució a la xarxa (com més actius, major és la recompensa). Aprofundirem mes endavant aquest apartat.

PESTANYA REGISTRE DEL SISTEMA

Aquest apartat hi ha diferents missatges “tècnics” del programa. En cas de mai necessitar suport de l’aplicació pot ser possible que tinguem de consultar aquest apartat per intentar solucionar el problema.

PESTANYA IDIOMES

A la part inferior esquerra tenim una icona amb la possibilitat de triar l’idioma de l’aplicació.

Fins aquí hem fet tingut una visió general del programa CROATCore, desenvolupat per l’equip de croat.cat. Pots continuar amb un dels següents punts:

CROATCore Windows

Ensenyarem com instal·lar la versió del CROATCore per Windows i actualitzar la cadena de blocs a partir d’una còpia de seguretat…

CROATCore Linux

Ensenyarem com instal·lar la versió del CROATCore en un Ubuntu i actualitzar la cadena de blocs a partir d’una còpia de seguretat…

CROATCore macOS

Ensenyarem com instal·lar la versió del CROATCore per macOS i actualitzar la cadena de blocs a partir d’una còpia de seguretat…